אהרן הלוי העליר

Hebrew Name: 
אהרן הלוי העליר (דיין בפרנקפורט ע"נ אודר)
German Name: 
אהרן הלוי העליר