איזאק פרייאזאך

Hebrew Name: 
איזאק פרייאזאך (געמיינדע פארשטעהער)
German Name: 
איזאק פרייאזאך