איסר ה"ב

Hebrew Name: 
איסר ה"ב
German Name: 
איסר ה"ב