איצק בר"ל זאקס

Hebrew Name: 
איצק בר"ל זאקס
German Name: 
איצק בר"ל זאקס