גבריאל בן נטע אוטיץ

Hebrew Name: 
גבריאל בן נטע אוטיץ
German Name: 
גבריאל בן נטע אוטיץ