גבריאל געזור

Hebrew Name: 
גבריאל געזור
German Name: 
גבריאל געזור