גבריאל דריזן בל"ב

Hebrew Name: 
גבריאל דריזן בל"ב
German Name: 
גבריאל דריזן בל"ב