גוסטאף השלישי

Hebrew Name: 
גוסטאף השלישי, מלך שוודיה
German Name: 
גוסטאף השלישי