געבר, הירש

Hebrew Name: 
געבר, הירש
German Name: 
געבר, הירש