דוד ב"ה פייבש שלאס פ"פ

Hebrew Name: 
דוד ב"ה פייבש שלאס פ"פ
German Name: 
דוד ב"ה פייבש שלאס פ"פ