דוד בר"ל גאלדשטיקר

Hebrew Name: 
דוד בר"ל גאלדשטיקר
German Name: 
דוד בר"ל גאלדשטיקר