דוד ב"ר הלל פ"ש

Hebrew Name: 
דוד ב"ר הלל פ"ש
German Name: 
דוד ב"ר הלל פ"ש