דוד מברלין

Hebrew Name: 
דוד מברלין (אב"ד ד"ק אה"וב)
German Name: 
דוד מברלין