דוד סמטור

Hebrew Name: 
דוד סמטור
German Name: 
דוד סמטור