וואלף הערצפעלד

Hebrew Name: 
וואלף הערצפעלד
German Name: 
וואלף הערצפעלד