זונדל ב"ר הירש

Hebrew Name: 
זונדל ב"ר הירש
German Name: 
זונדל ב"ר הירש