זימל גונציהויזען

Hebrew Name: 
זימל גונציהויזען
German Name: 
זימל גונציהויזען