זלמן בן משה ווינג

Hebrew Name: 
זלמן בן משה ווינג
German Name: 
זלמן בן משה ווינג