זלמן הלוי בן רפאל

Hebrew Name: 
זלמן הלוי בן רפאל
German Name: 
זלמן הלוי בן רפאל