זלמן שווייצר

Hebrew Name: 
זלמן שווייצר
German Name: 
זלמן שווייצר