זנוויל בר"ה בר"ן

Hebrew Name: 
זנוויל בר"ה בר"ן
German Name: 
זנוויל בר"ה בר"ן