זנוויל בר"נ באמבורג

Hebrew Name: 
זנוויל בר"נ באמבורג
German Name: 
זנוויל בר"נ באמבורג