זנוויל בר"נ

Hebrew Name: 
זנוויל בר"נ
German Name: 
זנוויל בר"נ