זעליגמן בר"י בק"ב

Hebrew Name: 
זעליגמן בר"י בק"ב
German Name: 
זעליגמן בר"י בק"ב