זעליגמן דיטלבאך

Hebrew Name: 
זעליגמן דיטלבאך
German Name: 
זעליגמן דיטלבאך