זעליג ליפשיץ בק"ב

Hebrew Name: 
זעליג ליפשיץ בק"ב
German Name: 
זעליג ליפשיץ בק"ב