זעליג שטיינבאך

Hebrew Name: 
זעליג שטיינבאך
German Name: 
זעליג שטיינבאך