חיים לאנצבורג

Hebrew Name: 
לאנצבורג (מהו'), חיים
German Name: 
חיים לאנצבורג