יונה גלויגא

Hebrew Name: 
גלויג (הבחו'), איונה
German Name: 
יונה גלויגא