ליב בר"פ כ"ץ

Hebrew Name: 
ליב בר"פ כ"ץ
German Name: 
ליב בר"פ כ"ץ