ליב הנובר סג"ל

Hebrew Name: 
ליב הנובר סג"ל
German Name: 
ליב הנובר סג"ל