ל' לעסינג (Dr. med.)

Hebrew Name: 
ל' לעסינג
German Name: 
ל' לעסינג (Dr. med.)