משה בר"י אולמן

Hebrew Name: 
אולמן (אולמא), משה בר"י
German Name: 
משה בר"י אולמן