סאמועל טוגענדהאפט

Hebrew Name: 
סאמועל טוגענדהאפט
German Name: 
סאמועל טוגענדהאפט