סמטור, שמואל

Hebrew Name: 
סמטור, שמואל
German Name: 
סמטור, שמואל