פועלי בית הדפוס חנוך נערים

Hebrew Name: 
פועלי בית הדפוס חנוך נערים
German Name: 
פועלי בית הדפוס חנוך נערים