פייבש בר"מ כ"ץ בפפד"א

Hebrew Name: 
פייבש בר"מ כ"ץ בפפד"א
German Name: 
פייבש בר"מ כ"ץ בפפד"א