פייפר כ"ץ

Hebrew Name: 
פייפר כ"ץ (ק' האפפאקטאר)
German Name: 
פייפר כ"ץ