פילטא בהר"ר יוזל

Hebrew Name: 
פילטא בהר"ר יוזל
German Name: 
פילטא בהר"ר יוזל