פריידל, יוסף

Hebrew Name: 
פריידל, יוסף
German Name: 
פריידל, יוסף