פרנקל, חיים

Hebrew Name: 
פרנקל, חיים
German Name: 
פרנקל, חיים