פרענקל, הירש בר"מ

Hebrew Name: 
פרענקל, הירש בר"מ
German Name: 
פרענקל, הירש בר"מ