שלמה מבראד

Hebrew Name: 
שלמה מבראד (רב דק"ק טורהאוויץ)
German Name: 
שלמה מבראד