שלמה פ"ל

Hebrew Name: 
שלמה פ"ל
German Name: 
שלמה פ"ל