שלמה צעדניק

Hebrew Name: 
שלמה צעדניק
German Name: 
שלמה צעדניק