שלמה קארגא

Hebrew Name: 
שלמה קארגא
German Name: 
שלמה קארגא