שמואל בן הרב ט' יצחק

Hebrew Name: 
שמואל בן הרב ט' יצחק
German Name: 
שמואל בן הרב ט' יצחק