שמואל בר"ש סג"ל

Hebrew Name: 
שמואל בר"ש סג"ל
German Name: 
שמואל בר"ש סג"ל