שמואל ניקלסוברג

Hebrew Name: 
שמואל ניקלסוברג
German Name: 
שמואל ניקלסוברג