שמואל סטנאב

Hebrew Name: 
שמואל סטנאב
German Name: 
שמואל סטנאב